Privacyverklaring Stichting Musketon Bruist

Stichting Musketon Bruist verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Musketon Bruist.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Musketon Bruist persoonsgegevens?

Stichting Musketon Bruist verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect contact hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van vrijwilligers, samenwerkingspartners en deelnemers aan onze activiteiten.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • naam, organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer van samenwerkingspartners
  • naam, e-mailadres en telefoonnummer van vrijwilligers
  • naam en eventueel telefoonnummer van mensen die zich bij ons voor een activiteit inschrijven

Stichting Musketon Bruist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Stichting Musketon Bruist verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Met welk doel verwerkt Stichting Musketon Bruist persoonsgegevens?

Bovenstaande persoonsgegevens verwerkt Stichting Musketon Bruist om activiteiten in de Musketon te organiseren dan wel te promoten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het inschakelen van vrijwilligers voor een activiteit.
  • het promoten van activiteiten in de Musketon onder vermelding van contactgegevens van de aanbieder voor de website of activiteitengids.
  • Voor sommige activiteiten kunnen mensen zich vooraf opgeven. Zo weten wij wie er komt en kunnen we deelnemers bereiken mocht er bijvoorbeeld iets wijzigen. Na afloop van een activiteit worden deze gegevens gewist.

Voor evaluatie doeleinden houden wij alleen de aantallen mensen die deelgenomen hebben aan de activiteiten, wij registreren dus geen persoonsgegevens van bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Musketon Bruist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten. Met personen of bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Stichting Musketon Bruist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van foto’s

Van evenementen georganiseerd door de stichting worden foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor de promotie van activiteiten van Musketon Bruist. De stichting heeft een website en facebookpagina waar deze foto’s regelmatig op gepubliceerd worden. Voorafgaand aan elke activiteit geven we aan dat er foto’s kunnen gemaakt worden om op de website of op facebook van Musketon Bruist te plaatsen. Je kunt voorafgaand aan elke activiteit bij ons bekend maken als je daar geen prijs op stelt. De stichting is echter niet verantwoordelijk voor bezoekers die foto’s maken en die publiceren.
Mocht je op onze website een foto van jezelf tegenkomen die er per ongeluk op staat neem dan contact met ons op via Musketonbruist@gmail.com, dan verwijderen wij de foto.

Gebruik van cookies

Stichting Musketon Bruist gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De programmamaker, communicatie-adviseur en de bestuursleden kunnen bovenstaande persoonsgegevens inzien.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van Stichting Musketon Bruist is eindverantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Binnen het bestuur heeft Joyce van Horn de taak van FG (functionaris gegevensbescherming) op zich genomen.

Wat is het risico op een datalek?

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen derden die geen toegang tot de gegevens zouden mogen hebben. Stichting Musketon Bruist doet het volgende om persoonsgegevens te beschermen:

  • Stichting Musketon Bruist deelt persoonsgegevens niet met derden zonder verwerkingsovereenkomst.
  • Stichting Musketon Bruist slaat persoonsgegevens op in een Dropbox. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een meerlaagse beveiligingsstructuur. Zo heeft de stichting een eigen database en bepalen we zelf wie toegang heeft tot welke informatie. Ook gaat alles via een versleutelde verbinding, waardoor derden niet mee kunnen kijken. De Dropbox van Stichting Musketon Bruist wordt gehost op servers die de hoogste scores halen op beveiliging.
  • Stichting Musketon Bruist informeert iedereen met toegang tot persoonsgegevens hoe ze hier mee om moeten gaan en heeft daar duidelijke afspraken over gemaakt

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar Musketonbruist@gmail.com

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Musketon Bruist kun je een email sturen naar musketonbruist@gmail.com

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Musketon Bruist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Mei 2018