Leden van de biljartclub kunnen iedere middag biljarten. Er staan twee wedstrijdbiljarts die worden gebruikt en onderhouden door de biljartclub.

We spelen carambolebiljart (libre). Je kunt ook kaartspelletjes doen en natuurlijk drinken we gezellig samen iets. Daarnaast doen leden van de biljartclub op dinsdagen mee aan de Utrechtse Stedelijke Biljartcompetitie en nemen ze regelmatig deel aan toernooien.


Meer informatie: Ronald Bosch